การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Y จำนวน 6 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Year after yearไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุกปี
Year around, year roundไม่ระบุศัพท์บัญญัติตลอดทั้งปี
Year endไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายปีปฏิทิน
Year roundไม่ระบุศัพท์บัญญัติตลอดทั้งปี
Yearlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตลอดทั้งปี
Younglingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้หัดใหม่, มือใหม่