การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Q จำนวน 5 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Qualifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเงื่อนไข
Qualified auditor's reportไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข
Qualified opinionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเห็นแบบมีเงื่อนไข
Quick assetไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว
Quick ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว