การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย J จำนวน 10 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Jobไม่ระบุศัพท์บัญญัติงาน
Job cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบสั่งงาน
Job costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนงานสั่งทำ
Job costingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีต้นทุนงานสั่งทำ
Job order costingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
Job sheetไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบลงเวลาทำงาน
Joint costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนร่วม
Joint ventureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการร่วมค้า
Journalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดบัญชีรายวัน
Journal voucherไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบสำคัญรายวันทั่วไป