การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H จำนวน 7 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Hireไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าจ้าง, ให้เช่า
Hire chargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า
Hire purchaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเช่าซื้อ
Historicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดยกมา
Historical costไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาทุนเดิม
Historical cost principleไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักราคาทุนเดิม
Holding companyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริษัทใหญ่