ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม

การติดตั้ง Module thai word repository search สำหรับ Drupal

1. ดาวน์โหลดไฟล์
2. unzip นำโฟลเดอร์ของโมดูลไปวางไว้ใน sites/all/modules
3. เข้าหน้า admin/build/modules เพื่อเลือกเปิดใช้งานโมดูล Thai word repository search
4. เข้าหน้า admin/build/block เพื่อจัดการตำแหน่งในการแสดงผลตามต้องการ

การติดตั้ง Module thai word repository search สำหรับ Joomla

1. ดาวน์โหลดไฟล์
2. login เข้าสู่หน้า Admin และเลือกติดตั้ง Module โดยการเข้าไปที่หน้า Extension Manager จากเมนูด้านบน Extensions/ Install/Uninstall
3. เลือก Install ด้วยการค้นไฟล์ที่มีอยู่แล้ว (Upload Package File) เลือกไฟล์และกด Upload File & Install
4. เข้าหน้า Module Manager จากเมนูด้านบน Extensions/ Module Manager
5. เพิ่ม Module thai word repository search ให้สามารถใช้งานได้โดยการ กดที่ New
6. เลือกที่ชื่อ Thai Word Repository Search จากนั้นกด Next ตั้งชื่อหรือตั้งค่าอื่นๆ ตามต้องการจากนั้น save

การติดตั้ง Plugin thai word repository search สำหรับ Wordpress

1. ดาวน์โหลดไฟล์
2. login เข้าสู่หน้า Admin และเลือกติดตั้ง Plugin โดยไปที่ Plugins/Add new/upload
3. เลือกไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมาข้างต้น จากนั้นกด Install now
4. ที่ Action ให้เลือก Activate Plugin ด้วย จากนั้นไปที่ Appearance/Widgets เพื่อจัดการ Widget และตำแหน่งของ Plugin

การติดตั้ง Block thai word repository search สำหรับ Moodle

1. ดาวน์โหลดไฟล์
2. unzip ลงใน moodle/block
3. เข้าหน้า admin แล้วจะเห็นข้อความแจ้งให้ติดตั้ง Block

บริการ Web service

มีให้บริการ 3 mode ด้วยกันคือ HTML, JSON, XML (ตัวอย่างการค้นหาความหมายของคำว่า "test")
 • กรณี mode html สามารถทำได้ผ่าน http://www.thaiglossary.com/ws โดยมี parameter ดังนี้
  http://www.thaiglossary.com/ws?mode=html&word=test
 • กรณี mode json สามารถทำได้ผ่าน http://www.thaiglossary.com/ws โดยมี parameter ดังนี้
  http://www.thaiglossary.com/ws?mode=json&word=test
 • กรณี mode xml มี WSDL อยู่ที่ http://www.thaiglossary.com/wsdl_service?wsdl
  // ต้องเปิดใช้งาน php_soap.dll
   
  $client = new soapclient("http://www.thaiglossary.com/wsdl_service?wsdl")
  $result = $client->thaiglossary_search(array('word' => 'test'));
  print_r($result);

HTML Code/ Javascript สำหรับ Developer เพื่อการนำไปใช้งาน

 • Example HTML code
  <html>
   <head>
   <title>Example HTML Code Search</title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
   </head>
   <body>
    <form action="http://www.thaiglossary.com/searchword" method="post" target="_blank"> 
      <input name="word" type="text" value="search.."  
       onblur="if(this.value=='') this.value='search..';"  
       onfocus="if(this.value=='search..') this.value='';"/> 
      <input type="submit" value="search"/> 
     </form> 
   </body>
  </html>
    
 • Example Javascript code
  <script type="text/javascript" src="http://www.thaiglossary.com/wssearch?search=test">
  </script>
  ใช้งานโดยการนำคำสั่ง Script ข้างบนไปใส่ที่บริเวณที่ต้องการแสดงผลของการค้นหา โดย parameter search คือคำศัพท์ที่ต้องการค้นหาเมื่อใช้งาน Script ดังกล่าวผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้